Gezond vermageren is een kwestie van veranderen en volhouden!

0
3380
Vermageren

Gezond afvallen is een verandering van je leef gewoonten voor de rest van je leven. Dit is niet alleen een veranderen van je voeding, maar ook van je manier van leven.

Hoe begin je met gezond vermageren?

Alles begint met een bewustwording van het feit dat gezond vermageren een verandering van je leefgewoonten inhoud. Dit wil zeggen dat het niet alleen je voeding is die moet worden aangepast, ook bewegen en voldoende drinken is belangrijk. De gezonde voedingsdriehoek is hierbij een hulpmiddel om dit op lange termijn vol te houden. Eventuele gezondheidsproblemen zoals bv. diabetes, nier problemen, voedsel allergieën dienen ook in acht genomen te worden en vragen soms professionele begeleiding

Verandering van leefgewoonten

Een grondbeginsel van een gezonde leefgewoonte is het invoeren van bewegen. Je hoeft geen topsporter te zijn en je moet niet dadelijk 100 km te gaan lopen. Meer bewegen kan op vele manieren ingevoerd worden. Je kunt beginnen met te voet of met de fiets om brood te gaan of naar het werk. Wanneer je zelf moet bewegen om je te verplaatsen maakt het haalbaar op lange termijn. De afstand die je aflegt met de fiets kan je opbouwen over een langere periode. Fiets je naar het werk dan kan je dit in het begin combineren met het gebruiken van het openbaar vervoer. Telkens probeer je de afstand tot een bushalte te verlengen tot je in staat bent de hele afstand met de fiets af te leggen.

Meer water drinken

Ons lichaam bestaat voor 60 % uit water en dit hebben we nodig om de essentiële lichaamsfuncties zoals temperatuur regeling, vervoer van stoffen in ons lichaam en de uitscheiding van afvalstoffen te kunnen uitvoeren. Daarom moeten we ook voldoende water drinken. Voor een volwassen persoon betekent dit een minimum van 1,5 liter per dag. Deze hoeveelheid kan variëren naargelang de leeftijd.

Verandering van voedingspatroon

Een gezond eetpatroon kan je invoeren door te kijken op de voedingsdriehoek wat toegelaten is en wat niet. De verhoudingen van de toegelaten producten dienen in acht genomen te worden.
Dikwijls is het aangeraden om een voedingsadvies te vragen bij een erkende diëtiste. Afhankelijk van je gezondheidsproblemen, leeftijd, je voedingsbehoeften, je erfelijke constitutie en je huidig voedingspatroon wordt er een voedingsplan opgesteld en aangeleerd. Een goede opvolging en begeleiding hierbij is zeer belangrijk. De diëtiste leert je ook gezonde maaltijden samen te stellen.

Samenvatting

Gezond vermageren kan niet op korte termijn. Snel afvallen kan, maar kan ook problemen opleveren en je gezondheid in gevaar brengen. Wil je gezond vermageren dan moet er een haalbare aanpassing van zowel je voeding als leefgewoonten gebeuren. Wanneer dit alles op een degelijke manier aangepast wordt zal je het kunnen vol houden en geeft het een blijvend resultaat. Dit alles is gebaseerd op zelfvertrouwen, wilskracht, volhouden en gewoonte vorming. Dikwijls is een goede begeleiding en opvolging van een diëtiste aangewezen.

SHARE