CoQ10 – voor een langer en gezonder leven

0
2944
CoQ10

Zou je graag negen extra jaren aan je levensverwachting toevoegen? Dat is wat onderzoek naar het voedingsco-enzyme Q 10 lijkt te impliceren.

CoQ10 staat bekend voor zijn gunstige effecten op de gezondheid van het hart en de bloedvaten.

Door zijn capaciteit om de cellulaire krachtcentrales die bekendstaan als mitochondria te helpen om de brandstoffen van ons lichaam op een meer efficiënte manier te verbranden, is CoQ10 in staat om niet alleen je hart maar elke cel in je lichaam te beschermen.

Dit is de reden waarom wetenschappers steeds meer gefascineerd raken wat betreft de rol van CoQ10 in de weefsels rond het cardiovasculair systeem.

Er is intussen voldoende bewijs gevonden dat CoQ10 beschermende effecten heeft het brein en het zenuwstelsel, bij astma en chronische longziekten, bij diabetes en het metabolisch syndroom, op de gezondheid van de ogen, en zelfs bij een verouderd afweersysteem.

Nog meer opwindend nieuws is dat er het begin van bewijs gevonden is het idee dat supplementen met CoQ10 de levensverwachtingen van zowel primitieve dieren als zoogdieren kunnen verlengen. Dit is meteen de basis van verder onderzoek naar een gelijkaardig levensverlengend effect op mensen.

CoQ10 verlengt onze levensverwachting

In overeenstemming met de theorie van het verouderen, is oxidante schade aan de mitochondria de wortel van het verouderingsproces. Om het eenvoudig te stellen, hoe meer oxidatieve schade er is aan de mitochondria, hoe korter de levensverwachting van de persoon zal zijn.

Logisch geredeneerd zullen we wanneer we de mitochondria op een meer propere en efficiënte manier energie laten verbranden het verouderingsproces kunnen afremmen. Dit houdt niet alleen een langer leven, maar ook een gezonder leven in.

CoQ10 is een essentieel bestanddeel van het energietransportsysteem van de mitochondria. Wanneer het niveau aan CoQ10 daalt, zal de disfunctie van de mitochondria snel toenemen, en versnelt ook het proces van veroudering.

Anderzijds zal de functie van de mitochondria opnieuw gestimuleerd worden wanneer CoQ10 wordt toegediend aan een ouder wordende persoon. Studies tonen aan dat oudere wormen van de soort C. elegans die een supplement met CoQ10 kregen toegediend een vertraging van het productieproces en een verlenging van de levensverwachting lieten optekenen.

Zelfde studies die geen verlenging van de levensverwachting laten doorschemeren tonen toch een terugkeer naar jeugdig gedrag en functies in antwoord op een supplement met CoQ10.

Deze weldadige effecten zijn trouwens niet enkel voorbehouden voor primitieve ongewervelden. Research toont aan dat muizen die een supplement met CoQ10 krijgen toegediend langer leven.

In een bepaald geval viel bij dieren die een dergelijk supplement kregen een verhoging van 11,7% van de gemiddelde levensduur en een toename van 24% van de maximale levensduur te noteren. Wanneer we deze toename vertalen in het equivalent van mensen komen we tot een winst van negen jaar, dit gebaseerd op een huidige gemiddelde levensverwachting van 78,5 jaar.

De weldadige effecten van een supplement met CoQ10 bij muizen zijn overigens niet alleen beperkt tot een verlenging van de duur van het leven. Het levenslang toedienen van supplementen met CoQ10 komt tot gunstige resultaten zelfs bij dieren van middelbare leeftijd.

CoQ10 lijkt deze uitzonderlijke effecten bereiken door een brede set van mechanismen

Het is nu evident te noemen dat CoQ10 een rechtstreekse invloed heeft op de uitdrukking van veelvuldige genen die betrokken zijn bij het verouderen, en in het bijzonder deze die instaan voor het reguleren van ontstekingen. Dit zogenoemde epigenetische effect geniet de speciale aandacht van wetenschappers in een poging te begrijpen hoe de factoren uit omgeving zoals onze voeding invloed kunnen hebben op onze genetische lading.

Alles bij elkaar genomen door de combinatie van de antioxidante, de ontstekingsremmende en de epigenetische mechanismes van een supplement met CoQ10 voor een merkwaardige bescherming een hele reeks systemen in het lichaam, vooral dan deze die het hardst worden getroffen door de veroudering van de mitochondria.

Q10 voedingsenzyme

CoQ10 draagt bij tot het beschermen van de structuur van het brein en vertraagt de neurodegeneratie

Disfunctie van de mitochondria door chronische oxidatie en de hieruit resulterende chronische ontstekingen zijn een van de belangrijkste oorzaken van neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, Parkinson,Huntington en ALS (Lou Gehrig’s disease).

CoQ10 trekt de steeds groeiende aandacht van wetenschappers op zoek naar een manier om deze aandoeningen te voorkomen en om hun oorzaken te behandelen, eerder dan gewoon te onderzoeken hoe de symptomen kunnen verlicht worden. Het bestrijden van de symptomen is het beste wat de huidige medicijnen weten te bieden.

De ziekte van Alzheimer is de belangrijkste oorzaak van dementie onder Amerikanen, en er wordt geschat dat meer dan 5 miljoen mensen in Amerika aan deze aandoening lijden.

Het is in de Verenigde Staten de zesde belangrijkste doodsoorzaak. Heel wat factoren dragen bij tot het risico op het krijgen van de ziekte van Alzheimer, en in het bijzonder zijn de leeftijd en oxidante stress belangrijke factoren die bijdragen tot deze ziekte.

De geaccumuleerde oxidante stress leidt tot de productie en het afzetten van een abnormaal proteïne met de naam amyloid-B-peptide, een eiwit dat zelf een trigger is voor meer oxidatie voor ontstekingen.

Uiteindelijk zullen breincellen die overweldigd zijn door dit abnormaal proteïne hun functies verliezen en afsterven. Dit leidt tot het verlies van geheugen, minder cognitie en het afnemen van de fysieke functies die we in verband brengen met deze ziekte.

CoQ10 houdt een grote belofte in bij studies in laboratoria en op dieren in het kader van het onderzoek van de ziekte van Alzheimer. Door de oxidante schade af te remmen, slaagt CoQ10 erin, en dat is intussen wetenschappelijk bewezen? Om de afzetting van het hierboven aangehaalde schadelijke proteïne in hersencellen te verminderen.

Het vermindert de oxidatie ten gevolge van de werking van dit kwalijke eiwit die bijdraagt tot de vicieuze cirkel van oxidatie, ontstekingen en opnieuw oxidatie die het ziekteproces wordt versneld.

Tenslotte, en misschien wel het meest belangrijke van allemaal, zal de toevoeging van CoQ10 aan door dit schadelijke eiwit aangetaste hersencellen leiden tot het destabiliseren van het destructieve eiwit en het zal het verzwakken zelfs nadat het al gevormd is.

Dit unieke mechanisme met de hulp van CoQ10 heeft het potentieel om de ziekte van Alzheimer op het moleculaire niveau om te keren.

Studies uitgevoerd op dieren tonen een vermindering van de oxidatieve stress aan net als het peil van het schadelijke eiwit wanneer CoQ10 aan de voeding wordt toegevoegd.

Een supplement met CoQ10 bij deze dieren verbetert cognitieve prestaties en het geheugen, dit zowel wanneer CoQ10 alleen of samen met vitamine E wordt toegevoegd. Deze studies voorzien in een nuttig model van hoe het herstel van de ziekte van Alzheimer er bij mensen in de toekomst zou kunnen uitzien.

Menselijke patiënten die lijden aan de ziekte van Alzheimer staan erom bekend dat ze een lager peil van CoQ10 in hun spinale vloeistoffen hebben, een duidelijke indicatie van de intense oxidante stress in hun hersenen.

CoQ10 en de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is het tweede meest voorkomende leeftijdsgebonden aandoening in de wereld. Net als de ziekte van Alzheimer is de ziekte van Parkinson het resultaat van oxidante stress die leidt tot de productie van een abnormaal ontstekingsopwekkend eiwit.

Bij de ziekte van Parkinson gaat het om het eiwit alpha-synucleine, dat neuronen beschadigt in regio’s van het brein die zowel de motorische functies als de cognitie controleren. Tot de symptomen behoren onder meer vertraagde bewegingen, zwakte, een verminderde collectieve functie en eventueel dementie.

CoQ10 houdt een grote belofte in de menselijke studies wat betreft de ziekte van Parkinson. In tegenstelling tot de huidige behandelingen, die de symptomen kunnen verbeteren zonder de progressie van de ziekte tegen te houden, kan CoQ10 fundamenteel de anders onvermijdelijke aftakeling veranderen en vertragen van patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson.

Bij dierlijke studies bijvoorbeeld is intussen aangetoond dat CoQ10 op een significante manier de schade aan neuronen in de hersenengebieden die door de ziekte van Parkinson zijn aangetast kan terugdringen nadat de dieren werden blootgesteld aan een pesticide dat in verband wordt gebracht met de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson bij mensen.

Een dosis van CoQ10 van 300 tot zowat 1200 mg per dag werd gebruikt bij klinisch onderzoek, en er werd vastgesteld dat een dosis tot 2400 mg per dag goed werd verdragen.

Bij studies die gebruik maakte van de hogere dosissen waarin de verbeteringen bij verschillende schalen van de ziekte van Parkinson nauwlettend in het oog gehouden. In een belangrijke studie zorgde een dosis van 1200 mg per dag voor een duidelijk waarneembare afname van de progressie van de ziekte in vergelijking met de placebogroep.

Een Meta-analyse uit 2011 (een grote studie die de gegevens van kleinere studies combineert) kwam tot de conclusie dat een dosis van 1200 mg per dag CoQ10 goed wordt verdragen door patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson, en dat er een duidelijk waarneembare verbetering was bij verschillende metingen van de ziekte wat betreft de ernst en de progressie.

Wat je moet weten over het bestrijden van de aftakeling van de mitochondria met CoQ10

  • Je mitochondria moeten de brandstof van je lichaam op een schone en efficiënte manier verbranden om zo te zorgen voor je integriteit en voor een langer en gezond leven.
  • CoQ10 is een essentieel co-enzyme dat wanneer je het aan je voeding toevoegt kan dienst doen als een additief voor de brandstof van je lichaam om zo de prestatie van de mitochondria stimuleren, door de meeste energie met de minste schade te extraheren.
  • Dieren, en dit zowel primitieve wormen als muizen in laboratoria, ondervinden een enorme verlenging van hun levensverwachting wanneer ze supplementen met CoQ10 kregen toegediend die de mitochondria beschermen.
  • Additionele weldadige effecten van de gunstige werking van CoQ10 op de mitochondria en het energiepeil zijn onder meer de bescherming tegen neurodegeneratieve ziekten en aandoeningen die de mentale gezondheid in gevaar brengen, en verbeterde functie van de longen en bescherming tegen de effecten van overdadige glucose bij diabetes en het metabolisch syndroom.
  • Nieuwe bevindingen worden toegevoegd aan de reeds indrukwekkende lijst van weldadige cardiovasculaire effecten die worden toegeschreven aan een supplement met CoQ10.

CoQ10 beschermt de functie van het brein, bevecht migraine en mentale ziekte

CoQ10 is van essentieel belang niet alleen om te voorkomen dat de structuur van het brein achteruitgaat, maar ook in het behouden van een normale functie ervan op gelijk welke leeftijd.

Studies wijzen uit dat er verbazingwekkende associaties zijn bij twee gebieden van het brein zijn functie in het bijzonder, namelijk migrainehoofdpijnaanvallen en vaak voorkomende mentale gezondheidsproblemen zoals en schizofrenie.

Aanvallen van migraine komen voor bij naar schatting 8,7 miljoen mannen en 2,6 miljoen vrouwen in de Verenigde Staten, wat kan leiden tot middelmatige of ernstige hinder. Meer dan 3 miljoen vrouwen en 1 miljoen mannen worden geschat om minstens één keer per maand een aanval van migraine te krijgen.

De exacte keten van gebeurtenissen die leidt tot een migraine is nog niet duidelijk, maar het kan wellicht in verband worden gebracht met het energiepeil van de hersenen zoals aangetoond wordt bij een laag CoQ10 peil bij mensen die lijden aan migraine.

Zowat 33% van de deelnemers aan een studie die lijden aan migraine hadden een peil dat onder de algemene standaard ligt.

Studies van het toedienen van een supplement met CoQ10 bij kinderen, adolescenten en volwassenen tonen een substantiële afname van de frequentie van de aanvallen van migraine, het aantal dagen waarop zich de symptomen van migraine voordoen, het uitgeteld zijn door de hoofdpijn, en de frequentie van het gevoel van misselijkheid, een belangrijk gevolg van een migraine.

CoQ10 intussen zodanig efficiënt gebleken bij het behandelen van migraine dat het nu staat vermeld onder de 11 meest efficiënte geneesmiddelen om migraine te voorkomen bij de Canadese Headache society.

Ernstige depressies, een bipolaire stoornis en schizofrenie, die lang werden beschouwd als afzonderlijke aandoeningen, worden nu erkend voor hun gemeenschappelijke wortels in de disfunctie van de mitochondria en toenemende oxidatieve stressniveaus in het brein.

Mensen die lijden aan deze aandoeningen hebben hogere markers van oxidante schade en een lager peil van cellulaire oxidanten dan gezonde personen, en hun peil aan CoQ10 is duidelijk lager dan normaal. In een bepaalde studie was het peil van CoQ10 bij 51,4% van de onderzochte depressieve patiënten lager dan de laagste waarden bij de controlegroep.

Een tekort aan CoQ10 wordt in het bijzonder opgetekend bij mensen slecht reageert op medicatie, een potentiële indicatie dat tekort moet gecorrigeerd om het voorgeschreven geneesmiddel te helpen om te werken.

Een belangrijke doorbraak in ons begrip van de oorzaken van een mentale ziekte kwam er in 2011 en 2012 toen onderzoekers ontdekten dat oxidatieve en andere hiermee gerelateerde stress in de hersenen in staat zijn om nieuwe moleculaire configuraties tot stand te brengen die een trigger kunnen zijn voor een antwoord van het auto immuunsysteem van het lichaam in de hersenen van mensen die lijden aan depressie en schizofrenie.

Het herstellen van het natuurlijk peil van de oxidante zoals CoQ10 is daarom een aantrekkelijke benadering van deze condities. Een bepaalde studie uitgevoerd op oudere volwassen mensen met een depressie en een bipolaire stoornis kwam tot de slotsom dat er een duidelijke afname van de ernst van de symptomen was waar te nemen na behandeling supplement met CoQ10 van 1200 mg per dag.

CoQ10 onder de vorm van ubiquinol wordt veel beter geabsorbeerd, zodat een veel lagere dosis, misschien rond de 400 mg per dag van deze specifieke vorm van CoQ10, al dezelfde weldadige effecten kunnen hebben dan veel grotere dosissen van het de meer voorkomende vorm van CoQ10 ubiquinone.

Ten slotte zijn sommige medicatie is die gewoonlijk worden gebruikt bij een depressie zoals amitryptiline in staat om het CoQ10 peil in het lichaam te verlagen, wat op zijn beurt zorgt voor een vermindering van de beschikbare energie in het brein. Bijgevolg zullen mensen die deze geneesmiddelen moeten innemen gediend zijn bij extra supplement met CoQ10.

CoQ10 beschermt de functie van de longen

Je longen worden bedreigd met de meest voorkomende vorm van oxidante schade omdat zij direct in contact komen met de 21% zuurstof die zich bevindt in de lucht die je inademt.

Het is daarom niet verrassend te noemen dat de voornaamste ziekten van de longen, astma en COPD (chronic obstructive pulmonary diesease) zorgen voor een ernstig onevenwicht tussen oxidatie en de natuurlijke preventieve maatregelen die het lichaam neemt, waaronder ook CoQ10.

Het is intussen duidelijk dat het peil van CoQ10 merkelijk lager is bij zowel mensen die lijden aan astma als patiënten met COPD. Het toedienen van een supplement met CoQ10 biedt dan ook substantiële gunstige effecten voor deze mensen.

In een bepaalde studie waren mensen die een chronische behandeling met steroïden om een ontsteking te behandelen duidelijk in staat om op een significante manier door vele steroïden te verminderen die ze zichzelf elke dag moesten toedienen.

En een studie van patiënten die lijden aan COPD kwam tot de vaststelling dat er bij een dagelijkse dosis van een supplement van CoQ10 van 90 mg een duidelijke verbetering was waar te nemen in de prestaties op lichamelijk vlak, de oxygenatie van de weefsels en de hartslag.

SHARE