Nekpijn en een nekhernia behandelen

0
12788
Nekpijn

Wie ooit te kampen heeft gehad met nekhernia, weet dat deze aandoening pijnlijk is maar gelukkig kan behandeld worden, al dan niet met oefeningen of een operatie. Opmerkelijk is dat nekhernia een aandoening is die vooral voorkomt bij jongere mensen tussen de dertig en vijftig jaar.

Pijn in de nek kan vervelend zijn

Een nekhernia kan een van de oorzaken van pijn in de nek zijn. Als uw nek ’s morgens pijnlijk aanvoelt, kan dat een acute stijve nek zijn maar even goed een nekhernia. Is de pijn te harden maar toch ernstig, dan kunt u beginnen met een paar dagen preventief plat te liggen.

Massage van de nek

Massage van de nek kan bij bepaalde nekklachten helpen, maar verwacht er niet te veel van. Nekhernia kan ook zijn gevolgen hebben op de rest van het lichaam en leiden tot pijn in de arm, en dat kan niet door massage verholpen worden.

Door massage kunnen gespannen spieren weer enigszins ontspannen, en dat kan voor enige verlichting zorgen. De therapeut zal hoe dan ook erg voorzichtig te werk moeten gaan. Al te actieve stimulatie kan de aandoening verergeren en dat is uiteraard niet de bedoeling.

Nekpijn voorkomen

De beste behandeling is en blijft de preventie van een aandoening. Dat geldt ook voor nekpijn. Om nekpijn te vermijden, moet u er zo veel mogelijk voor zorgen dat uw hoofd vrij recht op uw schouder kan rusten als u op uw zij of rug ligt, dit om de belasting van de nek, voor velen een gevoelige zone, zo klein mogelijk te maken.

Dit kunt u bekomen door als u op uw rug ligt een kussen te gebruiken. Als u liever op uw zij slaapt, zal het van de positie van uw schouders afhangen of u één of twee kussens onder uw hoofd nodig heeft.

Lichte nekpijn verlichten

Lichte opkomende nekpijn verlichten kan door ’s nachts uw hoofd extra te steunen. Rol hiervoor een kleine handdoek op en leg die onder uw nek. Die handdoek rond uw nek werkt als een zachte nekkraag en immobiliseert de nek, met andere woorden zo wordt voorkomen dat uw hoofd heen en weer rolt en uw nekspieren extra belast worden.

De normale slijtage van een nek

Slijtage van een tussenwervelschijf is een gegeven dat tijdens het leven bij ieder mens in mindere of meerdere mate voorkomt, dus daar viel op zich weinig aan te doen. Toch kan nu veel slijtage afgeremd worden door moderne voedselsupplementen zoals glucosamine en msm.

Deze slijtage kan op termijn wel uitlopen in pijnlijke nekklachten en zelfs een hernia. Iedereen kan op een bepaald moment in zijn leven last van een nekhernia krijgen, maar waarom dit wel gebeurt is voorlopig nog niet bekend. Opvallend is dat in bepaalde families hernia’s meer voorkomen, zonder dat de wetenschap daar voorlopig een verklaring voor heeft. Zaak blijft voorzichtig met je nek om te gaan, want eens de klachten beginnen raak je vaak in een sukkelstraatje waarvan je het einde niet ziet.

Nekhernia klachten

Pijn in de arm kan verschillende redenen hebben en hoeft daarom niet meteen veroorzaakt te worden door een nekhernia. Meestal is er wel een andere oorzaak en kan die vrij snel door een arts gevonden worden waarna een spoedig herstel volgt.

Maar de klacht kan toch het gevolg zijn van een al dan niet sluimerende hernia in de nek en dan is het zaak om er snel bij te zijn en er iets aan te doen voor de situatie erger wordt. Eerst kun je alleen pijn voelen bij bepaalde bewegingen die je moeilijk of niet kunt uitvoeren, maar later kan deze pijn permanent zijn en kunnen er bijkomende klachten optreden omdat je onbewust je armspieren op een andere manier gaat gebruiken en bepaalde spieren overbelast.

Het belang van een juiste diagnose

Het is – zoals bij alle zorgwekkende klachten en aandoeningen – van het allergrootste belang dat op tijd de juiste diagnose wordt gesteld zodat met de geschikte behandeling kan gestart worden.

Soms gebeurt het wel eens dat iemand met specifieke nek- en armklachten wordt doorverwezen naar een fysiotherapeut voor massage of oefentherapie. Dat kan een verkeerde behandeling zijn en tot negatieve resultaten leiden. In sommige gevallen is rust voldoende om te herstellen maar dat is helaas lang niet altijd het geval.

Hoe behandel je een nekhernia

Als na onderzoek de juiste diagnose is gesteld kan uiteindelijk gestart worden met de juiste behandeling om de nekhernia te genezen. Het verschilt per patiënt voor welke behandeling de behandelende arts kiest, afhankelijk van de aard en de intensiteit van de nekhernia.

Maar soms is een behandeling op basis van het dragen van een halskraag en de nodige rust voldoende om de hernia te genezen. Maar vaak is dit onvoldoende om de patiënt van zijn hardnekkige nekhernia af te helpen en zijn meer drastische maatregelen noodzakelijk.

Bij serieuze klachten kan zelfs een neurochirurgische behandeling noodzakelijk zijn, al wordt dat pas gedaan als het werkelijk nodig is en er geen andere behandelingen meer voorhanden zijn. Fysiotherapie in combinatie met rust is in een groot deel van de gevallen vaak voldoende. Met voorzichtige manuele therapie zoals de orthomanuele geneeskunde of de osteopathie kunnen ook goede resultaten bekomen worden.

Hernia opereren

In een aantal gevallen blijft er de arts helaas geen andere keuze over dan te opereren om de hernia definitief te behandelen om zo de klachten te laten verdwijnen.

Opereren klinkt op zich misschien ernstig en kan een aantal mensen afschrikken, maar anderzijds is een operatie aan de hernia een van de meest frequent door neurochirurgen uitgevoerde ingrepen. We zouden het bijna een routineoperatie kunnen noemen, met dien verstande dat er natuurlijk aan elke operatie risico’s verbonden zijn en deze alleen moeten uitgevoerd worden als er geen alternatieven voorhanden zijn.

SHARE