De gevolgen van een tekort aan vitamine D

1
24785
Vitamine D
Vitamine D is vitaal voor het goed functioneren van het menselijk lichaam. Een groot tekort kan zelfs levensbedreigend zijn. Het is dan ook van het grootste belang om een tekort aan vitamine D op te sporen en te voorkomen.

Vitamine D is heel gemakkelijk in ons lichaam op te slaan. Het volstaat om per dag een half uurtje zonlicht op uw huid toe te laten om een stevige dosis vitamine D op te slaan. Daarnaast speelt onze voeding ook een belangrijke rol in opname van vitamine D. Vooral vette vis zoals zalm, makreel, sardines… zijn echte bronnen van vitamine D. Net zoals de meeste zuivelproducten.

Heel eenvoudige conclusie: het volstaat je levensstijl wat aan te passen door op je voeding te letten en wat meer te sporten in de buitenlucht.

Maar gezien veel mensen er zich door allerlei geneeskundig en/of commercieel lobbywerk er overtuigd van geworden zijn dat teveel zonlicht schaadt, overdrijven we soms in de bescherming van onze huid, met als gevolg te weinig zonlicht en dus een tekort aan vitamine D. Daarom is een vitamine D-supplement vaak nodig.

Verschijnselen

Heb je net genoeg vitamine D in je bloed, dus niet te weinig maar ook niet te veel, dan heeft men het in de geneeskunde over een vitamine D sufficientie.

Wanneer er een tekort is aan vitamine D in het bloed kan men verschillende niveaus onderscheiden.

Wanneer men spreekt over vitamine D-insufficiëntie of hypovitaminose D dan heeft men het meestal over vitamine D tekort dat van korte duur is en niet onder een bepaalde waarde daalt.

Wanneer men het heeft over vitamine D-deficiëntie, dan bedoelt men eigenlijk dat je bloed veel te weinig vitamine D bevat en dat het gaat over een langdurig gebrek aan vitamine D, met lange termijn gevolgen voor de gezondheid.

Tenslotte onderscheiden we de ergste vorm van vitamine D tekort nl de vitamine D-uitputting. Dit is de toestand waarin in het bloed van je lichaam geen vitamine D meer voorradig is. Dit is uiteraard een heel gevaarlijk toestand.

Nog mee geven dat een overschot aan vitamine D absoluut geen probleem moet vormen.  Echter mensen met nierproblemen moeten wel bij de pinken zijn, want een teveel aan vitamine D kan leiden tot afscheiding van calcium via de urine, die op zijn beurt dan nierstenen kan veroorzaken. Het gebeurt regelmatig dat zuiderse mensen een overschot hebben, gezien het overaanbod aan zonlicht.

Symptomen en klachten

Bloedafname zal steeds nodig zijn om de waarde van uw vitamine D-gehalte te kunnen bepalen en om te zien als de vitamine D-insufficiëntie de oorzaken is van uw klachten.

Symptomen 

 • U voelt zich de ganse dag door lusteloos.
 • U voelt zich gedurende een langere periode energieloos en oververmoeid.
 • Uw botten of beenderen voelen zwak aan en hebben bij de minste duw of stoot een letsel.
 • Uw spieren en/of gewrichten doen constant pijn, ook wanneer u uw gewrichten of spieren niet over belast.
 • U hebt overmatig last van krampen en/of hevige spiertrillingen.
 • U hebt last van angstaanvallen, u komt ‘s nachts regelmatig badend in het zweet wakker door donkere gedachten.
 • Bij  stressituaties begint u hevig te hyperventileren.
 • Uw tandvlees begint spontaan te bloeden en is overgevoelig.

Dit zijn de meest voorkomende symptomen van een vitamine D tekort.

Zoals we hier boven besproken hebben onderscheiden we gradaties in de vormen van vitamine D-tekort. Deze geven ook een verschillend aantal klachten naargelang de ernst van het vitamine D-tekort.

Klachten 

Bij de vitamine D-insufficiëntie of zoals men het ook noemt hypovitaminose D, gaan de meeste klachten over spierpijn, gewrichtspijn, trillingen van de spieren en spierkrampen.

Men begint zich steeds meer en meer lusteloos te voelen en bij de minste inspanning treedt er vermoeidheid op. Met als gevolg een chronische oververmoeidheid.

Bij de iets ergere vorm van vitamine D-tekort, de deficiëntie zijn er al snel bot- of beenderklachten. Uw gewrichten staan onder hoge druk, met hevige gewrichtsklachten als gevolg.

Bij de meest erge vorm van vitamine D-tekort, de uitputting is er dan sprake van klachten die onrustwekkender beginnen te lijken.

Geen vitamine D meer in uw bloed leidt al snel tot botafwijkingen. Er zal ontkalking ontstaan. Uw beenderen zullen op verschillende wijzen vergroeien. Uw beenderen zullen zwakker worden tot zelfs verweken.

Vitamine D-uitputting kan leiden tot spierziekten, zenuwafwijkingen, tot zelfs afwijkingen van de bijschildklier die tot levensbedreigende toestanden kan uitmonden.

Daarnaast zijn er de lange termijn gevolgen van vitamine D-tekort:

 1. Op het botstelsel: ontkalking = osteoporose
 2. Op de immuniteit: drastische verhoging van het risico op kanker; daarom wordt vaak iodium als immuunstimulator toegevoegd
 3. Op de bloedvaten: verkalkingen in de vaatwand; dit wordt ook tegengegaan door vitamine K2; daarom worden ze vaak samen gegeven

Vitamine D3

SHARE