MSM tegen pijn?

0
2686
MSM

De multifunctionele verbinding MSM (methyl-sulfonyl-methaan), ook bekend als dimethylsulfon, is een natuurlijk voorkomende zwavelverbinding, in menselijke voeding en in die van vrijwel alle andere gewervelde dieren.

In zijn gezuiverde vorm is het een reukloos, enigszins bitter smakende, wateroplosbaar, wit, kristallijn poeder dat 34% elementaire zwavel bevat. De chemische formule van deze verbinding is (CH3) 2SO2.

Sommige atmosferische chemici hebben gesuggereerd dat MSM en de bijbehorende verbindingen, DMSO (dimethylsulfoxide) en DMS (dimethylsulfide) de bron vormen voor 85% van de zwavelverbindingen in alle levende organismen.

Deze natuurlijke verbindingen beginnen in de oceaan waar fytoplankton anorganische zwavel aanwezig in het zeewater omzetten in dimethyl sulfoniumzouten terniary.

Deze zouten worden later afgebroken door enzymatische werking, in de vluchtige stof genaamd dimethylsulfide (DMS), die aan de oceaan ontsnapt als gas; stijgt in de bovenste atmosfeer en daar wordt geoxideerd in aanwezigheid van ozon en ultraviolet licht (zijn chemische neven zijn de stoffen DMSO en MSM).

In tegenstelling tot DMS, zijn zowel DMSO als MSM in water oplosbaar en worden ze ook weer teruggegeven aan de aarde in de vorm van regen. Planten absorberen snel de twee verbindingen, en concentreren ze tot honderd maal.

Dieren eten de planten op en de verdeling van deze zwavelverbindingen is dan voltooid. MSM is gevonden in het bloed en de bijnieren van koeien. Koemelk bevat tussen de twee en zes delen MSM per miljoen.

MSM komt van nature voor in het menselijk lichaam

MSM komt van nature voor in het menselijk lichaam als gevolg van ons voedsel. Het is een normaal bestanddeel van vers fruit, groenten, vis en vlees. Ook is het gevonden in thee, koffie en chocolade. Het is tevens aangetroffen in normale menselijke urine.

De hoeveelheid MSM in de bloedsomloop van een volwassen man is ongeveer 0,2 delen per miljoen. Normale volwassen mensen scheiden 4-11 milligram MSM per dag weer af in hun urine. In vertebraten, neemt de concentratie van MSM af met de leeftijd.

Sommige onderzoeken suggereren dat er een minimale concentratie van MSM is die moet worden gehandhaafd in het lichaam om de normale functie en structuur te kunnen behouden.

Experimenten met MSM dat radiolabled zwavel (35S) bevat hebben aangetoond dat na inname, MSM zijn zwavel weer afgeeft om de essentiële aminozuren methionine, cysteïne en andere serumeiwitten te helpen aanmaken, en het vindt uiteindelijk zijn weg in het collageen van de huid, gewrichten en bloedvaten.

Het is ook opgenomen in het keratine van het haar en nagels.

Een van de minst toxische stoffen in de biologie

MSM is beoordeeld als een van de minst toxische stoffen in de biologie. Het is zo inert en niet-toxisch dat waterige oplossingen ook kunnen worden gebruikt als een bloedverdunner.

Bij muizen werden geen klinische veranderingen waargenomen bij orale doses van 2000 mg per kilogram lichaamsgewicht. De letale dosis (LD50) van MSM voor muizen is dan weer 20 gram per kilogram lichaamsgewicht.

Honderden patiënten zijn behandeld aan de Oregon Health Sciences University met mondelinge MSM op een niveau boven dagelijks twee gram voor een periode van vele jaren zonder ernstige toxiciteit.

Wetenschappers weten nog niet alle functies van MSM in het menselijk lichaam, maar er zijn reeds een hele reeks problematieken gekend waar MSM een positieve impact heeft:

  • Allergie reactie op pollen en voedsel wordt sterk beknot. Medicatie kan worden verminderd of weggenomen.
  • Controle van verzuring. Patiënten die nood hebben aan antacida en histamine-receptor antagonisten voor verzuring controle kunnen MSM met uitstekende resultaten gebruiken.
  • Verlichting van constipatie. Patiënten met chronische constipatie hebben een snelle en aanhoudende opluchting gehad met een dagelijks supplement van MSM.

Uit onderzoek van de Ohio State University College of Medicine bleek dat MSM kan beschermen tegen het ontstaan van borstkanker en darmkanker.

Minder gewrichtsblessures met MSM

Onderzoekers aan de Oregon Health Sciences University bestudeerden een stam van muizen die gevoelig zijn voor spontane ontwikkeling van gewrichtsblessures vergelijkbaar met vormen van reumatoïde artritis.

Zij vonden dat de dieren gevoed met een dieet met een oplossing van MSM 3% begrepen, in drinkwater vanaf de leeftijd van twee maanden tot de leeftijd van vijf maanden, aan geen degeneratie van gewrichtskraakbeen leed.

In de controlegroep van muizen die alleen leidingwater dronken, bleken 50% van de dieren focale degeneratie van articulair kraakbeen.

Minder degeneratieve artritis met MSM

Tenslotte bleek uit recente menselijke onderzoek aan de UCLA School of Medicine een reductie van 82% van de pijn na zes weken van orale MSM gebruik in een dubbelblind onderzoek op degeneratieve artritis.

De studie overspande vier maanden en omvatte zestien patiënten: tien patiënten die MSM en zes die een placebo kregen toegediend. Na zes weken hadden de patiënten met MSM meer dan 80% bestrijding van de pijn ervaren, terwijl die patiënten die de placebo hadden genomen gemiddeld een verbetering van 18% in zes weken ondervonden.

MSM

SHARE