Category: MSM en Zwavel

MSM (methyl-sulfonyl-methaan) goed tegen pijn ?

De multifunctionele verbinding MSM (methyl-sulfonyl-methaan), ook bekend als dimethylsulfon, is een natuurlijk voorkomende zwavelverbinding, in menselijke voeding en in die van vrijwel alle andere gewervelde dieren. In zijn gezuiverde vorm is het een reukloos, enigszins bitter smakende, wateroplosbaar, wit, kristallijn poeder dat 34% elementaire zwavel bevat. De chemische formule  van