Category: Depressie

Manische depressie – een introductie

Een manische depressieve stoornis is een bipolaire stoornis.   Men spreekt van bipolair omdat deze stoornis een tweeledige kant heeft ; bijwijlen extreem enthousiast of anderzijds extreem depressief. Bij de meeste mensen kunnen die periodes van somberheid, minderwaardigheidsgevoel, burn out gevoel makkelijk opgelost worden met een episode van medicatie en aanpassing van de levensstijl. Bepaalde mensen […]