Symptomen en behandelen van Mexicaanse Griep

0
2413
Mexicaanse griep

De aanschaf van antibacteriële zepen, mondmaskers en het vaccineren van risico personen was een bekend fenomeen en getuigd van een efficiënte aanpak.

Wat is Mexicaanse griep?

Mexicaanse griep is een vorm van griep veroorzaakt door een nieuwe stam van het H1N1-influenzavirus dat ook wel eens varkensgriep genoemd wordt. Het is echter een variant die ontstaan is door een wisselwerking van de varkensgriep, de vogelgriep en de menselijke griepvorm. Zijn benaming Mexicaanse griep heeft het te danken aan het land waar het H1N1 influenzavirus het eerste toesloeg en tal van doden veroorzaakte.

Overdracht van het virus

Ondanks het feit dat het ook wel eens varkensgriep genoemd wordt, kan het niet overgedragen worden door het eten van varkensvlees of andere voedingswaren. Zoals bij de meeste griep epidemieën worden ze verspreid door middel van speekseldruppeltjes die via de lucht worden ingeademd. Dus door menselijk contact en van mens op mens.

Incubatie tijd van de Mexicaanse griep

De incubatietijd is de tijd die er verloopt tussen de besmetting en het uitbreken van de ziekte. Deze is bij het H1N1 virus 2 tot 4 dagen en je kan de ziekte doorgeven van de eerste tot de zesde dag na de besmetting. De zieke isoleren en behandelen voorkomt dat het virus zich uitbreidt naar andere menselijke slachtoffers. Een ruime marge van 10 dagen is wenselijk bij isolatie.

De gevaren van Mexicaanse griep

Zoals de meeste onder ons al vernomen hebben kan de ziekte variëren van symptomen die lijken op een gewone griep tot een meer levensbedreigende vorm. Het gaat hier meestal over gevaarlijke longinfecties die een dringende behandeling nodig hebben en levensbedreigend zijn. Het zijn niet alleen kleine kinderen en ouderen die een risico vormen, maar ook gezonde personen kunnen plots erg ziek worden.

Symptomen

De meeste symptomen lijken op deze van een gewone griep. Een plotse koorts opstoot, spierpijnen, vermoeidheid, symptomen ter hoogte van de luchtwegen zoals een hoest die verergert, kortademigheid, benauwdheid en anderzijds diarree en het zich onwel voelen.

Behandeling van Mexicaanse griep

Er zijn drie soorten van behandelingen

  1. Preventieve behandeling
    Preventie is meestal beter dan te moeten genezen. Het gebruik van voorzorgsmaatregelen zoals ontsmettende zepen, mondmaskers en vaccinatie zijn belangrijk. Ook plaatsen waar veel volk samenkomt vermijden en niet hoesten in de richting van anderen.
  2. Isoleren van besmettingshaarden
    Isolatie van het besmette individu voorkomt dat een grote groep tegelijk besmet geraakt. Zolang deze een niet levensbedreigende vorm heeft kan deze gerust thuis verzorgd worden. Tijdig een medicamenteuze behandeling starten moet voorkomen dat de persoon zieker wordt. Indien deze toch opgenomen wordt op een spoedopname afdeling, wordt deze ook hier geïsoleerd gehouden tot men zeker weet of de persoon besmettelijk is of niet. Personen die niet tot de risicogroepen behoren, kunnen behandeld worden zoals bij een gewone griep.
  3. Behandeling van de zwaar zieke patiënt
    Risicopersonen laten zich best tijdig vaccineren en indien ze symptomen vertonen krijgen ze best binnen de 48 u antivirale medicatie zoals o.a. Tamiflu toegediend. Personen met ernstige kortademigheid en levensbedreigende luchtweg infecties dienen opgenomen te worden in een ziekenhuis en een aangepaste behandeling te krijgen.

SHARE