Melatonine: het hormoon van de hersenen

0
2903

Terwijl sommigen vinden dat melatonine helpt bij het herstellen van de rustgevende slaap, zijn wetenschappers bezig met het vinden van veel meer consistente toepassingen voor melatonine op het gebied van de bescherming van de hersenen.

Nieuwe ontdekkingen worden gedaan om mogelijkheid melatonine om de hersenen tegen oxidatieve stress en de neurodegeneratie die optreedt als gevolg van de vergrijzingen omgevingsfactoren te gaan stimuleren.  Met dit onderzoek, verdient melatonine de titel van “brain hormone” meer dan ooit!

Wetenschappers ontdekken steeds meer dat de leeftijdsgerelateerde afname in melatoninewaarden een factor kan zijn voor de leeftijd-gerelateerde toename in neurodegeneratieve ziekten.  Duidelijk zijn intussen sommige symptomen van melatonine deficiëntie bij patiënten met Alzheimer, zoals verstoring van de dag / nacht patronen, stemmingswisselingen, en delirium.

Melatonine heeft een heilzame werking op verschillende leeftijden

Er wordt gezocht naar de heilzame werking van melatonine op middelbare leeftijd.  Hierbij is aangetoond dat melatonine werkzaam is:

 • Tegen de ziekte van Alzheimer en een vermindering inhoudt van het risico op de ziekte van Parkinson
 • De grootte van het infarct-gebied betrokken bij een beroerte krimpen
 • Helpt bij het minimaliseren van de zwelling van de hersenen en dysfunctie na een hoofdletsel

Alsof dit nog niet genoeg is, wordt het onderzoek momenteel verder toegespitst op het vinden naar de mogelijkheid dat melatonine een rol kan spelen bij het verbeteren van de levensverwachting door het verhogen van de “levensduur eiwit” SIRT1.

Het is duidelijk, melatonine kan zijn heilzame eigenschappen uitbreiden tot ver buiten het gebied van het slapen alleen en verdient daarom zeker verder onderzoek naar de verschillende werkingen op tal van terreinen en onderdelen van onze gezondheid.

De rol van meltonine in de bestrijding van neurodegeneratieve ziekten

Sommige wetenschappers denken intussen dat de toename van neurodegeneratieve ziekten als we ouder direct gerelateerd kunnen zijn aan de leeftijd gerelateerde daling van de melatonine niveaus.

Gelukkig zijn er orale melatonine supplementen beschikbaar, die deze daling kunnen bestrijden door het verhogen van het bloed en de niveaus van melatonine in de hersenen.

Suppletie met low-cost melatonine biedt dus een kans om de natuurlijke antioxidant bescherming van de hersenen te herstellen en mogelijk te voorkomen dat leeftijdsgerelateerde veranderingen in de hersenen optreden.

Met het begin van de menopauze, ervaren dieren (zoals mensen) een duidelijke toename in oxidatieve schade, waardoor in de hersencellen een dysfunctie kan optreden.

Studies tonen aan dat bij deze dieren, een melatonine suppletie deze schadelijke gevolgen op soortgelijke wijze voor hormoonvervangende-zonder de bijbehorende risico’s kan keren.

Melatonine tekort gekoppeld aan de ziekte van Alzheimer

Melatonine deficiëntie en de ziekte van Alzheimer zijn nauw met elkaar verbonden. Zo is een diepgaande vermindering van melatonine niveaus gevonden bij Alzheimer patiënten en dat is toch wel een opmerkelijk resultaat te noemen.

Melatonine, dat wordt gehandhaafd op een hoog niveau in de hersenen en het ruggenmerg gedurende de hele jeugd en middelbare leeftijd, begint sterk af te nemen met de leeftijd op een manier die nauw loopt parallel met de stijging van de incidentie van Alzheimer.

Een indrukwekkende studie wees uit dat de melatonine niveaus in de spinale vloeistof van de volwassenen ouder dan 80 slechts de helft bedraagt van die van de jongere, gezonde individuen. Maar oudere volwassenen die de ziekte van Alzheimer hadden, hadden drastisch lagere niveaus, nog ruwweg een vijfde van die bij gezonde jonge mensen.

Een tekort aan melatonine is een van de eerste symptomen van Alzheimer

Deze verbinding wordt vaak vergeten, maar is van groot belang, vooral omdat sommige van de symptomen die ontstaan als gevolg van melatonine deficiëntie lang opgespoord kunnen worden voordat andere symptomen duidelijker cognitieve Alzheimer zich aandienen.  Hierdoor is melatonine deficiëntie een van de eerste indicatoren van de ziekte van Alzheimer .

Met name omvatten deze symptomen als slapeloosheid en ‘sundowning’. Sundowning is een ‘circadiane’ (dagritme) verstoring die de agitatie en de activiteit te verhogen, in plaats van langzaam naar beneden, als de dag vordert.

Slaapstoornissen (zoals slapeloosheid, rusteloosheid, en de slechte kwaliteit van de slaap) nemen algemeen toe met de leeftijd en zijn een teken van afnemende melatonine productie. Zulke aandoeningen komen voor in ongeveer 45% van die gevallen met Alzheimer.

Gelukkig heeft klinisch onderzoek de waarde van melatonine suppletie aangetoond. Het kan helpen bij het omkeren bij gevallen die gepaard gaan met Alzheimer, vooral wanneer ze vroeg uitgevoerd worden in de loop van de ziekte.

Melatonine kan helpen bij de strijd tegen de ziekte van Alzheimer

Bij dieren die het geneesmiddel haloperidol (Haldol ®)  namen, werd onderzoek gedaan naar het effect op de ziekte van Alzheimer. Wanneer de dieren daarna behandeld werden met melatonine, verdwijnen de veranderingen, hetgeen een kritische rol van melatonine in neuronen aantoont.

Bovendien is gebleken dat melatonine de ziekte van Alzheimer kan bestrijden door een verlaging van de schade veroorzaakt door schadelijke twee eiwitten:

 1. amyloïdebetaproteïnen
 2. tau-eiwitten.

Hoge niveaus van deze twee eiwitten dragen tot  aan de dood van de hersencellen betrokken bij de ziekte van Alzheimer.

Melatonine helpt ook bij het gevecht tegen de ziekte van Alzheimer door het bewaken van de schadelijke effecten van aluminium, waarvan bekend is dat het Alzheimer-achtige oxidatieve veranderingen in de hersencellen produceert.

Samen vormen deze biochemische effecten het begin van een verklaring waarom melatonine suppletie is gevonden om tekorten bij het leren en de geheugenstoornissen te verminderen die gepaard gaan met diermodellen voor de ziekte van Alzheimer.

Waarom is het belangrijk om vroeg genoeg te starten met de inname van melatonine

Onderzoekers zijn het erover eens dat het het beste om te beginnen met het nemen van melatonine voordat de symptomen zich voordoen en voordat de fysieke veranderingen in de hersencellen zich hebben voorgedaan.

Een bijzondere studie op dieren toonde aan hoe dramatisch de preventieve eigenschappen van melatonine werkelijk zijn. Voor de studie, gebruikten onderzoekers muizen die een menselijke genenaanleg voor de ziekte van Alzheimer hadden (deze worden transgene muizen genoemd).

In het late-middelbare leeftijd, zijn de niet behandelde muizen overgegaan tot de gedrags-en cognitieve tekorten typisch voor de ziekte te ontwikkelen. In feite, zelfs nog voordat symptomen van de ziekte zichtbaar waren, manifesteerden de hersenen van de dieren reeds het typische verhoogde oxidatie en verminderde intracellulaire antioxidant verdedigingen die normaal optreden bij de ziekte van Alzheimer. Na enige tijd begonnen hun hersencellen af te sterven.

Echter, de muizen die werden behandeld met melatonine voordat een ziekte was opgetreden hadden duidelijk geen van die pathologische veranderingen die normaal wel optreden bij het uitvoeren van de gekende cognitieve en gedragsmatige testen.

Dit toont aan hoe krachtig melatonine werkt als een preventief middel. Helaas, het is moeilijk om deze preventieve voordelen bij mensen te bewijzen, omdat menselijke proeven bij interventies voor de ziekte van Alzheimer de neiging hebben om te beginnen nadat de ziekte is duidelijk geworden

Dit belet dus in feite een juist en volledig onderzoek van het effect van melatonine op de ziekte van Alzheimer. Niettemin zijn er intussen heel bemoedigende bevindingen die komen uit studies waaruit blijkt dat Alzheimer patiënten die melatonine ervaring hebben bij de inname van melatonine een verbeterd slaappatroon, minder sundowning, en een langzamere progressie van cognitieve stoornissen ondervinden.

Nog meer bewijs is nodig bij het zoeken naar de effecten van melatonine

Nog meer bewijs toont intussen aan dat het het beste is om melatonine supplementen zo vroeg mogelijk te beginnen geven. Deze conclusie is afkomstig uit verschillende recente studies van milde cognitieve stoornis , een aandoening die gedefinieerd wordt als een bijzondere waardevermindering die werkelijke dementie voorafgaat.

Ongeveer 12% van de mensen met milde cognitieve stoornissen gaan uiteindelijk over tot de ontwikkeling van dementie, en dit elk jaar . In een aantal studies hebben de onderzoekers nu aangetoond dat mensen die tussen 3 en 24 mg van een snelwerkende formulering van melatonine dagelijks gedurende 15 tot 60 maanden innemen aanzienlijk beter scoren beter bij een groot aantal cognitieve beoordelingsschalen en testen van het geheugen.

Wat u zeker moet weten over melatonine: een korte samenvatting

 • Melatonine, een hormoon geproduceerd in de pijnappelklier in de hersenen, staat bekend als een steun bij de slaap.
 • Melatonine heeft ook ongelooflijke neuroprotectieve effecten.
 • Uit studies blijkt nu dat de melatonine niveaus beginnen te dalen precies op het moment dat neurodegeneratieve ziekten beginnen te stijgen, en er is goed wetenschappelijk bewijs voorhandig dat een sterk verband tussen deze verschijnselen kan aantonen.
 • Verdere inname van melatonine herstelt de normale, jeugdig niveaus van het hormoon en biedt ook een krachtige antioxidant bescherming voor de hersenen.
 • Uit laboratorium- en vroege klinische studies blijkt dat melatonine suppletie kan beschermen tegen de leeftijd geïnduceerde veranderingen in de hersenen die leiden tot Alzheimer en de ziekte van Parkinson, het verhoogde risico op een beroerte, en gevoeligheid voor hersentrauma.
 • Om het meeste voordeel van melatonine te bereiken, is het aan te raden om zo vroeg mogelijk met de inname ervan te beginnen.

SHARE