EM: effectieve micro-organismen

0
4386
Effectief microorganisme

Een mengsel hiervan verbetert de natuurlijke weerstand van de bodem, de planten, het water, mens en dier. Het verbetert aanzienlijk de kwaliteit van de vruchtbaarheid van de bodem, de groei en de kwaliteit van de gewassen.

De voordelen van effectieve micro-organismen

Er zijn tal aan voordelen die effectieve micro-organismen kunnen bieden.

  • Ze kunnen in het dagelijks leven voor iedereen gebruikt worden.
  • Gebruikt bij de recyclage van huishoudelijk afval tot waardevol organisch materiaal dat dienst kan doen voor een natuurlijke bemesting.
  • In de tuin, om de bodemstructuur te verbeteren, de productiviteit te verhogen, ziektes en de groei van onkruid tegen te gaan.
  • Het oplossen van allerlei milieuproblemen zoals water, lucht en bodemverontreiniging.
  • In de veeteelt en voor al onze huisdieren. Zowel bij het onderhoud van de stallen als de voeding van de dieren
  • In de visserij, aquaria en onze zwembaden
  • Als hulp bij onze persoonlijke hygiëne. Zowel bij de preventie als de behandeling van gezondheidsproblemen.

Hoe werken deze EM- effectieve micro-organismen?

Effectieve micro-organismen bestaan uit een groot aantal verschillende soorten effectieve, ziekte onderdrukkende micro-organismen. Elk van deze micro-organismen heeft een specifieke taak en onderling gaan ze elkaars werking versterken. Het zijn natuurlijk voorkomende micro-organismen die volgens een specifieke methode gekweekt en zeker niet gemanipuleerd worden.

Welke soorten effectieve micro-organismen zitten erin?

Men maakt gebruik van vijf verschillende families van micro-organismen:

Melkzuurbacteriën
: deze bacteriën onderscheiden zich door hun krachtige steriliserende eigenschap. Zij onderdrukken schadelijke micro-organismen en bevorderen een snelle afbraak van organische stoffen. Bovendien kunnen ze de reproductie van schadelijke schimmels zoals

Gisten: deze produceren antimicrobiële en nuttige stoffen voor de plantengroei. Hun metabolieten dienen als voedsel voor andere bacteriën, zoals de melkzuurgroep en de actinomyceet groepen.

Actinomyceten: deze onderdrukken de vorming van schadelijke schimmels en bacteriën en kunnen perfect samenleven met fotosynthetische bacteriën.

Fotosynthetische bacteriën:
deze spelen een leidende rol in de activiteit van EM. Ze synthetiseren nuttige stoffen uit afscheidingsproducten van wortels, organische stof en / of schadelijke gassen (bijvoorbeeld waterstofsulfide) met behulp van zonlicht en de warmte van de bodem als energiebron.

Ze dragen bij tot een beter gebruik van zonlicht of met andere woorden, ze zorgen voor een betere fotosynthese. De metabolieten ontwikkeld door deze micro-organismen worden direct opgenomen door de planten. Bovendien zorgen deze bacteriën voor een toename van het aantal andere bacteriën en fungeren hier als stikstof bindmiddel.

Schimmels die aanleiding geven tot gisting breken deze organische stoffen zeer snel af. Dit onderdrukt de geur en voorkomt schade die zou veroorzaakt worden door schadelijke insecten.

Het belang van effectieve micro-organismen

Het is belangrijk om bewust om te gaan met ons milieu en onze omgeving zonder het gebruik van chemische en schadelijke stoffen. Effectieve micro-organismen bieden een natuurlijke oplossing voor de milieuvervuiling en helpen de agrarische sector te ondersteunen. Op deze manier kan onze omgeving sterk blijven en economisch in staat zijn om onze gemeenschappen te voorzien van gezonde voeding met behoud van een natuurlijke en gezonde omgeving.

SHARE